JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
เครื่องพิมพ์สามมิติซันทอลล์ นวัตกรรมล้ำสมัย คลาสสิกดีไซน์     sunTall 3D Printer is a perfect and classic design     เครื่องพิมพ์สามมิติซันทอลล์ นวัตกรรมล้ำสมัย คลาสสิกดีไซน์     sunTall 3D Printer is a perfect and classic design     เครื่องพิมพ์สามมิติซันทอลล์ นวัตกรรมล้ำสมัย คลาสสิกดีไซน์     sunTall 3D Printer is a perfect and classic design     

Legal notics

 

คำบอกกล่าวทางกฎหมาย

คำบอกกล่าวทางกฎหมาย
   กฎเกณฑ์และเงื่อนไขการเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.stall.co.th
กฎเกณฑ์ต่อไปนี้ใช้ได้กับผู้ใช้หรือเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่เข้าชมเว็บไซต์นี้และซันทอลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลา สิทธิในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับกฎเกณฑ์เหล่านี้โปรดหยุดใช้เว็บไซต์นี้ สำหรับพฤติกรรมที่ละเมิดกฎเหล่านี้ ซันทอลล์ มีสิทธิที่จะรับการเยียวยาตามกฎหมายและเป็นธรรม
 
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
   เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ ข้อมูล ความคิดเห็น มุมมองหน้าเว็บหรือลิงก์อื่น ๆ แม้ว่าซันทอลล์ พยายามจัดหาเนื้อหาและข้อมูลที่ถูกต้องในเว็บไซต์นี้ ซันทอลล์ ไม่ได้รับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ของส่วนประกอบและเนื้อหาเหล่านี้ และระบุอย่างชัดเจนว่าไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือการขาดตกบกพร่องของส่วนประกอบและเนื้อหาเหล่านี้ และ/หรือไม่ได้รับประกันโดยนัยต่อส่วนประกอบและเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองเป็นกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณภาพและปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์
ภายใต้กรณีที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือโดยทันทีทันใด ซันทอลล์ สามารถแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.stall.co.th นี้อย่างสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์และบริการของซันทอลล์ ที่ซันทอลล์ไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการรับรู้หรือการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ ซันทอลล์ ไม่ได้ทำการระบุใด ๆ การรับรองหรือการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลใด ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ขายไปแล้วมีผลผูกพันตามสัญญาการขายและกฎเกณฑ์ของบริษัท
 
ตีความลิขสิทธิ์
   เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ถูกครอบครองโดยซันทอลล์ ยกเว้นเนื้อหาที่อ้างถึงจากที่ระบุไว้ที่อื่น ๆ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากซันทอลล์หรือฝ่ายอื่นล่วงหน้า จะไม่สามารถ     คัดลอก ขาย ทำซ้ำ เล่น เชื่อมต่อหรือส่งเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยใช้ซุปเปอร์ลิงก์หรือโหลดลงในบริการอื่น ๆ โดยวิธีคัดลอกและจัดเก็บไว้ในระบบค้นหาข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ยกเว้นการดาวน์โหลดหรือการพิมพ์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลแทนวัตถุประสงค์ทางการค้า (มีเงื่อนไขคือต้องไม่ดัดแปลงแก้ไขและต้องสงวนลิขสิทธิ์การแปลความหมายในเนื้อหานี้และการแปลความหมายต่อกรรมสิทธิ์อื่น ๆ)
 
เครื่องหมายการค้า
   เครื่องหมายการค้าและสัญญลักษณ์ทั้งหมดที่ใช้และแสดงในเว็บไซต์ของซันทอลล์ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะเครื่องหมายการค้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซันทอลล์ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม และ/หรือเครื่องหมายการค้าที่ออกมาใหม่ของซันทอลล์ทั้งหมด ซันทอลล์ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นเครื่องหมายการค้า สัญญลักษณ์และชื่อทางการค้าที่เป็นของบุคคลอื่น เนื้อหาใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของซันทอลล์ ไม่ถือเป็นการอนุญาตหรือได้สิทธิโดยนัยในการใช้เครื่องหมายการค้าและสัญญลักษณ์การค้าดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีการคัดค้านหรือระบบอื่นใดโดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากซันทอลล์หรือฝ่ายอื่น ๆ ซึ่งปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากซันทอลล์ล่วงหน้า บุคคลใด ๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าและสัญญลักษณ์ในเว็บไซต์ที่เป็นกรรมสิทธ์ของซันทอลล์แต่อย่างใด
 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้
   เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นสากลหรือไร้พรมแดน ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เป็นสากลด้วยเช่นกัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีให้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
 
ลิงค์ของบุคคลที่สาม
   เว็บไซต์นี้อาจจะสงวนการเข้าถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การเยี่ยมชมลิงค์ขึ้นอยู่กับผู้ใช้และซันทอลล์ไม่รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของข้อมูลข่าวสารใด ๆ ข้อมูลมุมมอง ภาพ คำแถลงหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ให้ไว้ในลิงก์เหล่านี้ ลิงก์เหล่านี้มีให้สำหรับซันทอลล์เพื่อความสะดวกเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ระบุถึงการรับรู้และคำแนะนำสำหรับข้อมูลนี้โดยซันทอลล์ และไม่เป็นการใช้เพื่อการโฆษณาหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ
 
แจ้งให้ทราบ
   หากคุณคิดว่ารูปภาพ ตัวอักษรและลิงก์ในเว็บไซต์นี้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของคุณ หรือสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของซันทอลล์ทันทีและซันทอลล์จะตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขภาพ ตัวอักษร ลิงค์และอื่น ๆ ในเวลาที่เหมาะสม หากการบอกกล่าวเกี่ยวกับการแจ้งสิทธิ์นั้นไม่เป็นความจริง ผู้ส่งการแจ้งสิทธิ์นั้นต้องรับภาระทางกฎหมายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชดเชยต่าง ๆ และค่าบำรุงรักษาที่เหมาะสม ฯลฯ ) ที่เกิดจากการนี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของซันทอลล์ ละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายและผลประโยชน์ของคุณหรือไม่ ซันทอลล์ แนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นอันดับแรก