JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
เครื่องพิมพ์สามมิติซันทอลล์ นวัตกรรมล้ำสมัย คลาสสิกดีไซน์     sunTall 3D Printer is a perfect and classic design     เครื่องพิมพ์สามมิติซันทอลล์ นวัตกรรมล้ำสมัย คลาสสิกดีไซน์     sunTall 3D Printer is a perfect and classic design     เครื่องพิมพ์สามมิติซันทอลล์ นวัตกรรมล้ำสมัย คลาสสิกดีไซน์     sunTall 3D Printer is a perfect and classic design     

Privacy protection

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว
 
   นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ www.stall.co.th
 ซันทอลล์ เคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการที่ซันทอลล์ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
   ซันทอลล์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณมีให้กับบริษัท ที่ระบุเกี่ยวกับคุณไว้ ได้แก่ ชื่อ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัญชีธนาคาร/บัตรเดบิต/เครดิต บัตรประจําตัวของผู้ใช้ รหัสผ่าน และเลขที่ รวมถึงข้อมูลที่ออกให้โดยรัฐบาล
 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
   ซันทอลล์ ใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้
      1. ซันทอลล์ มีพันธะสัญญากับผู้ให้บริการและผู้ผลิตเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ผู้ให้บริการและผู้ผลิตรวมถึงโปรแกรมประมวลผลบัตรเครดิตและข้อมูล ผู้ให้บริการการสนับสนุนลูกค้า ผู้ให้บริการอีเมล และตัวแทนการขนส่ง ผู้ให้บริการและผู้ผลิตของซันทอลล์ จะต้องปฏิบัติตามสัญญาเพื่อรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากซันทอลล์ และไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดําเนินการให้บริการต่อซันทอลล์
 
      2. ซันทอลล์ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทอื่นทั่วโลกที่ซันทอลล์ เป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง คุณยินยอมที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านเครือข่ายทั่วโลกของบริษัทที่ซันทอลล์เป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการเข้าถึงเว็บไซต์ www.stall.co.th การลงทะเบียนบัญชี หรือแม้แต่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับซันทอลล์
 
   นอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซันทอลล์จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับซันทอลล์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เว้นแต่
      1. ตอบรับคําขอข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากตํารวจหรือหน่วยงานราชการอื่น
      2. ปฏิบัติตามหมายศาล คําสั่งศาล กฎระเบียบ หรือกฎหมาย
      3. ตรวจสอบและช่วยป้องกันภัยคุกคามความปลอดภัย การทุจริต หรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ
      4. บังคับใช้/ปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของซันทอลล์ หรือบริษัทในเครือของตน
      5. ปกป้องสิทธิหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของซันทอลล์ พนักงานและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องหรือใช้ทรัพย์สินของซันทอลล์ เมื่อได้รับอนุญาตและสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือ
      6. ส่งเสริมเป้าหมายทางธุรกิจหรือเชิงกลยุทธ์ในการขาย การซื้อ การควบรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้างธุรกิจของซันทอลล์ ตราบเท่าที่มีการป้องกันที่เหมาะสมสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นต้องมีก่อนที่จะเปิดเผย
 
การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
   ซันทอลล์ ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยที่ไม่รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยข้อมูล และการทําลาย ซันทอลล์จํากัดพนักงานที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เฉพาะผู้ที่มีความต้องการทางธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย บางส่วนของเว็บไซต์ www.stall.co.th ที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บอยู่ภายใต้การเข้ารหัส แม้จะมีความพยายามที่ดีที่สุดของซันทอลล์ แต่ไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถคุ้มครองความปลอดภัยสําหรับการสื่อสารข้อมูลหรือการซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างแท้จริง
เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณที่จะรักษาความลับของข้อมูลบัญชีซันทอลล์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อมูลประจําตัวของผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการเปิดเผยข้อมูลประจําตัวของผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลที่สาม
 
คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ
   เว็บไซต์ www.stall.co.th บริการออนไลน์ ข้อความอีเมล และการโฆษณาอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น เว็บบีคอน และแท็กพิกเซล เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ บอกให้เราทราบว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่ผู้คนเข้าเยี่ยมชม อํานวยความสะดวก และทําการวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาและการค้นหาเว็บ และส่งมอบประสบการณ์ของคุณกับซันทอลล์ ที่สะดวกสบายและส่วนบุคคลมากขึ้น ซันทอลล์ พิจารณาข้อมูลจากคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่ขัดต่อกฎหมาย
คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับคุกกี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือยอมรับคุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ซันทอลล์ จะไม่สามารถใช้ได้ถ้าคุณปิดการใช้งานคุกกี้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
ซันทอลล์ อนุญาตให้บุคคลที่สามที่โฆษณาบนเว็บไซต์ www.stall.co.th ใช้คุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของซันทอลล์ ไม่ได้ครอบคลุมระเบียบปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม คุณควรดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณาบุคคลที่สาม
 
เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
    เพื่อความสะดวกและเป็นข้อมูลสําหรับคุณ มีการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ www.stall.co.th ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ถ้าคุณใช้การเชื่อมโยงเหล่านั้นคุณจะออกจากเว็บไซต์ www.stall.co.th ซันทอลล์ ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือระเบียบปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณมีให้กับบุคคลที่สาม หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านั้นถูกควบคุมโดยระเบียบปฏิบัติ
ความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ไม่ใช่นโยบายความเป็นส่วนตัวของซันทอลล์ คุณควรตรวจสอบระเบียบปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น
 
การคุ้มครองอายุ
   ซันทอลล์ ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และไม่ได้กําหนดเป้าหมายของเว็บไซต์สําหรับเด็กอายุที่ต่ำกว่า ถ้าซันทอลล์ ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ซันทอลล์ ก็จะลบข้อมูลโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 
การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว
   ซันทอลล์ อาจปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขจะติดประกาศไว้ที่นี่พร้อมระบุวันที่แก้ไขปรับปรุง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่สําคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซันทอลล์ จะติดประกาศแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ www.stall.co.th
 
คําถามและความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
   ถ้าคุณมีคําถามใดๆ หรือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของซันทอลล์ โปรดติดต่อที่ "invt@stall.co.th" หรือโทร 06 1821 8197